Duelschieten is een veilige sport. Om ervoor te zorgen dat het een veilige sport blijft, adviseert de DFDA de onderstaande regels te hanteren:

  • Deelnemers aan duelwedstrijden moeten in het bezit zijn van een verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen of een buitenlands equivalent;
  • Voor duelmunitie mogen uitsluitend zachte proppen gebruikt worden;
    Zachte proppen zijn vilten of papieren proppen die niet zijn doordrenkt met kaarsvet, was, paraffine of andere middelen. Dit is ter beoordeling van de wedstrijdleiding:
  • Op het schietpunt mogen geen andere personen komen dan de deelnemers aan de wedstrijd, tenzij anders beslist door de wedstrijdleiding;
  •    Bij het 'proeftrekken' mag er geen munitie in het wapen zitten. Bij voorladers mag er geen percussiecap zijn geplaats.

Uiteraard zijn er ook ongeschreven regels zoals:

  • De revolver moet volledig in het holster zitten voordat hij getrokken wordt. De wedtrijdleiding beslist!
Benny